Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kdo jsme, kontakty

Záchranná stanice pro handicapované živočichy
Legionářská 45,  551 01 Jaroměř (více ZDE)
pohotovostní tel.: +420 731 658 112
(v případě nedostupnosti: 603 847 189 nebo 605 251 434)

V případě zájmu o exkurzi po stanici nás prosím kontaktujete na mailu exkurze@jarojaromer.cz

Během nálezů živočichů v nouzi prosíme rovnou volejte a nepište nám e-maily či zprávy na sociální sítě. Naše pacienty nemůžeme krmit „virtuálně“ a proto ani (naštěstí) nejsme non-stop „on-line“. Děkujeme za pochopení!

 

Fakturační údaje:

ZO ČSOP JARO Jaroměř
Národní 83, 551 01 Jaroměř
IČO 67441076
tel.: + 420 603 847 189 nebo +420 605 251 434
e-mail: jarojaromer(zavinac)seznam.cz nebo coracias(zavinac)seznam.cz
facebook: www.facebook.com/csopjaro.jaromer

Pomáhejte přírodě s námi, jako dobrovolník, nebo alespoň jednorázový nebo pravidelný dárce!

Náš hlavní účet 1181891379/0800 je určen již pouze pro trvalé příspěvky našich tradičních dárců, které jsou ošetřené dárcovskými smlouvami a nikoli tedy pro účely oficiální veřejné sbírky!

Pro pomoc záchranné stanici platí TENTO HLAVNÍ ÚČET: 33553322/0800, VS 4604

Pro pomoc aktivní ochranou přírody platí TENTO HLAVNÍ ÚČET: 2801040757/2010, VS 002do poznámky prosíme text: JARO Jaromer

Pomáhat zraněným živočichům z naší přírody je možné i formou darcovské SMS ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI JAROMER xx, na číslo 87777 (kde „xx“ znamená výši vaší pomoci. Můžete si vybrat mezi 30, 60 nebo 90 a my z daru dostaneme jen o korunu méně).

Některé naše konkrétní projekty nebo rozvoj našich „poboček“ a partnerských organizací je možné podpořit zde.

V případě příspěvků nad 500,- Kč nás prosím kontaktujte, abychom Vám mohli vždy v lednu následujícího roku vystavit dárcovskou smlouvu, kterou můžete následně uplatnit při snížení základu pro výpočet daně.

Děkujeme za vše, i sebemenší pomoc je velmi důležitá!

ZO ČSOP JARO Jaroměř (původně Ropáci, dnes JARO podle „JAroměřští ROpáci“) je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit a populací.

Oblast našeho působení, kterou pracovně nazýváme Velké Jaroměřsko, se rozkládá na ploše větší jak 15 000 km2 (více na www.jarojaromer.cz/spolek) a aktivně pečujeme o více jak 140 přírodovědně hodnotných lokalit rozkládajících se na ploše přes 200 ha. Tyto lokality máme formou věcných práv s vlastníky či uživateli pozemků zahrnuty do našeho Velkojaroměřského pozemkového spolku, který je zároveň i největším pozemkovým spolkem v ČR. Intenzivně se věnujeme faunistice a floristice, v našich digitálních databázích máme zpracováno přes 55 tisíc údajů o recentním rozšíření vyšších rostlin, vážek, brouků, rovnokřídlých, denních a nočních motýlů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, a to převážně z oblasti našeho působení + statisíce údajů o historickém rozšíření rostlin. Všechny výše uvedené záležitosti se pak snažíme využívat k co nejlepší a nejefektivnější ochraně ochranářsky nejhodnotnějších populací a lokalit.
Mimo to se pak také dosti intenzivně věnujeme environmentální osvětě a výchově, ale i dalším aktivitám jako je např. výstavba a provoz Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Jaroměři, hájení ochrany přírody ve správních řízeních, výzkum a realizace projektů na ochranu i méně vzácných přírodních fenoménů (např. záchranné transfery obojživelníků, hloubení nádrží pro rozmnožování obojživelníků, péče o hnízdiště či rozšiřování nových hnízdních příležitostí pro čápy bílé i černé, ledňáčky říční, břehule říční, skorce vodní, holuby doupňáky, sovy, drobné pěvce, ochrana netopýrů, budování líhnišť a zimovišť pro plazy a ježky, výzkum raka říčního a raka kamenáče, mapování a opětovný návrat krajových odrůd ovocných dřevin, až po např. aktivity jako je péče o studánky, zřizování a provoz naučných stezek, výstav o přírodě atd.).
Rovněž úzce spolupracujeme s jinými nevládními organizacemi naší oblasti, nejčastěji na mnohých společných projektech.

Podívejte se také na náš fotopříběh Představení organizace.

Lidé v ZO ČSOP JARO Jaroměř:

200909202042_Cip

Číp David – předseda,

tel. 603 847 189, coracias(zavinac)seznam.cz

Zajišťuje základní ideový chod téměř všech projektů JARO Jaroměř a expanzi Velkého Jaroměřska na další nová území, zejména pak po administrativní  a odborné stránce, organizuje „lidské zdroje“, jedná s vlastníky a uživateli pozemků, dárci, úředníky, politiky, podílí se na propagaci a osvětě včetně úzké spolupráce se sdělovacími prostředky, zajišťuje většinu zoologických průzkumů (vážky, denní a noční motýli, obojživelníci, plazi, ptáci, částečně pak i rovnokřídlí, blanokřídlí, brouci a savci) a podílí se i na průzkumu vyšších rostlin, dnes se už jen částečně, přesto stále ještě podílí i na provozu a dostavbě záchranné stanice. Členem od roku 1999, dobrovolník a částečně i zaměstnanec JARO Jaroměř.

alice3

Janečková Alice – hospodářka, člen výboru

tel. + 420 605 251 434,  upupa.e(zavinac)seznam.cz

Zajišťuje základní chod téměř všech projektů JARO Jaroměř, zejména pak po administrativní  a odborné stránce, vede účetnictví celé organizace a zajišťuje většinu nepopulárních až nudných aktivit, které nejsou navenek příliš vidět, ale jsou pro hladký chod celé organizace včetně většiny projektů zcela zásadní a nezbytné. Po odborné stránce vede záchrannou stanici a významnou měrou se podílí na jejím provozu (v některých letech to bylo až z více jak 80%), včetně péče o pacienty, údržby či dostavby, graficky navrhuje a zpracovává téměř veškeré tiskoviny a propagační materiály, významnou měrou zajišťuje zejména zoologické průzkumy (vážky, brouci, denní motýli, obojživelníci, plazi, ptáci) částečně pak i průzkumy vyšších rostlin.

Členem od roku 1996, dobrovolník a částečně i zaměstnanec JARO Jaroměř.

premek3

Papík Přemysl – revizor, člen výboru,

tel. + 420 777 943 080, premek.papik(zavinac)email.cz

Významnou měrou pomáhá se všemi záležitostmi technického charakteru, ať se to týče provozu a zejména pak dostavby záchranné stanice (nebýt jeho nebyla dodnes záchranná stanice zkolaudována), či praktické péče o přírodu, administrativně a hlavně pak technicky zajišťuje pracovně-vzdělávací tábory Olešenka, vyvíjí a realizuje automatizace některých činností šetřící čas i energie.

Členem od roku 2005, dobrovolník.

 

brenek4Michálek Břeněk

tel. +420 734 226 037, brenekm(zavinac)yahoo.com

Odborný poradce, praktik péče o přírodu. Donedávna se podílel na osvětových projektech v Austrálii, zoologických (vačnatci, netopýři, obojživelníci, plazi, bezobratlí) průzkumech v Austrálii a na Novém Zélandě, v současnosti se výraznou měrou podílí na praktickém managementu některých cenných lokalit i na dalších našich projektech a na ošetřovatelské práci zvířecích pacientů, údržbě a dostavbě záchranné stanice

Členem od roku 2006, dobrovolník.

olga2

Mařáčková Olga – pracovník záchranné stanice a ekocentra, praktik péče o přírodu

Částečně zajišťuje základní ošetřovatelské práce zvířecích pacientů, realizuje některé odborné přednášky a podílí se na praktickém managementu některých cenných lokalit i na dalších našich projektech, příznivcem od roku 2008.

Dobrovolník a částečně i brigádník JARO Jaroměř

duchacek

Ducháček Michal – člen výboru

tel. + 420 776 432 153,  duchace(zavinac)seznam.cz

Největší měrou zajišťuje botanické průzkumy a to včetně monitoringu a výzkumu některých populací, zpracovává literární botanické prameny do podoby, aby se s nimi dalo velice rychle a efektivně pracovat pro potřebu ochrany přírody a vědeckého výzkumu. Navrhuje a po odborné stránce dohlíží na mnohé managementové zásahy a na některých z nich se následně i sám podílí, zejména v minulosti se pak významnou měrou podílel na zpracování některých propagačních materiálů a tiskovin.

Členem od roku 2001, dobrovolník (+ v minulosti „civilkář“)

jaroslavnemec

Němec Jaroslav – hlavní veterinář záchranné stanice

Zajišťuje většinu veterinárních zásahů (včetně složitých operací) nutných pro léčení a rekonvalescenci pacientů záchranné stanice, podílí se na propagaci a zejména v minulosti pak i na některých projektech na ochranu přírody.

Členem od roku 2000, dobrovolník

roman4_000

Kalous Roman – člen výboru, správa webových stránek a e-shopu, praktik v péči o přírodu, předseda ČSOP Arion

kalous.roman(zavinac)seznam.cz

Fotografuje na našich akcích, výraznou měrou se aktivně podílí na celé řadě projektů na ochranu přírody, pomáhá s chodem záchranné stanice i některými administrativními záležitostmi (práce se členy, naše weby) či s propagací, zatím jen částečně, avšak v čím dál větší míře se podílí i na biologických průzkumech (vyšší rostliny, obojživelníci, plazi) a organizaci pracovních sil.

Členem od roku 2007, dobrovolník a částečně i brigádník JARO Jaroměř

filipLaštovic Filip – odborný poradce, praktik péče o přírodu

Podílí se na navrhování a praktickém managementu některých cenných lokalit i na některých dalších našich projektech, částečně zajišťuje botanické průzkumy.

Členem od roku 2008, dobrovolník

 

1377296_4926504660914_1371944731_n

Hanousek Martin

tel. +420 777 658 903, ceskesrdce(zavinac)seznam.cz

V současné době dobrovolník a odborný poradce. Pomáhá technicky s weby JARO. Odborně se věnuje ochraně a rozšiřování bezlesí (tanky, ohněm, sekerou, bagrem aj.).

2013 – 2016 zaměstnanec JARO Jaroměř, kdy zajišťoval zpracování projektů, žádostí o dotace, komunikaci s úřady a vlastníky a jinou administrativu.

 adam2_000Friedrischek Adam – pracovník záchranné stanice a ekocentra, praktik péče o přírodu

Zajišťuje nejen základní ošetřovatelské práce zvířecích pacientů, ale i údržbu a dostavbu záchranné stanice, realizuje některé odborné přednášky, podílí se na praktickém managementu některých cenných lokalit i na dalších našich projektech, v minulosti částečně zajišťoval zoologické průzkumy (vážky, ptáci).

Příznivcem od roku 2002, dobrovolník a částečně i brigádník JARO Jaroměř

OLYMPUS DIGITAL CAMERASteidlová Petra – praktická péče o přírodu, předsedkyně ČSOP Morava

basule13(zavinac)centrum.cz

Zajišťuje péči o jihomoravské lokality a to jak po stránce administrativní, tak i praktické. Jedná s vlastníky pozemků, podílí se na navrhování vhodných managementových opatření a ty pak realizuje v terénu. Také spolupracuje na přípravě některých propagačních osvětových materiálů. Je předsedkyní naší sesterské organizace Českého svazu ochránců přírody Morava. 2014-2015 zaměstnancem JARO Jaroměř.

 

DSC_0146Němcová Martina – osvětová kampaň v rámci Koalice proti palmovému oleji www.StopPalmovemuOleji.cz (monitoring potravin a produktů), EVVO, vedení interních seminářů, výpomoc s účetnictvím

catko(zavinac)seznam.cz

mobil: 724 759 445

Martiny sen lidem zprostředkovat životní potřeby hospodářských zvířat se splnil ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, kde 8 let pracovala jako lektorka interaktivních programů se zvířaty. Nyní rozšířila svůj záběr na celosvětovou ochranu zvířat a záchranu biodiverzity. To vše v zájmu uchování funkčních ekosystémových služeb biosféry rovněž pro život člověka. Od ledna 2015 pracuje v rámci Koalice proti palmovému oleji www.StopPalmovemuOleji.cz na osvětové kampani, především v oblasti poradenství pro spotřebitele. Její vize je společně dovést úspěšně započatou kampaň na celonárodní úroveň a založit v Teplicích místní ekocentrum.

externí spolupracovník JARO Jaroměř

monika2Janečková Monika – hlavní veterinář našeho stáda ovcí a koz

Zajišťuje většinu veterinárních zásahů nutných pro bezproblémový chod našeho až čtyřicetihlavého stáda ovcí a koz, podílí se dosti často jak na léčbě a rekonvalescenci pacientů záchranné stanice, tak i na jejím provozu, údržbě či dostavbě, nebo na některých projektech na ochranu přírody.

Členem od roku 1997, dobrovolník

milosAndres Miloš – odborný poradce, praktik péče o přírodu

Zajišťuje výzkum a monitoring většiny nejcennějších východočeských populací orchidejí, zásadní měrou se pak podílí i na navrhování a praktickém managementu některých cenných lokalit a podílí se i na některých dalších našich projektech, částečně zajišťuje botanické a zoologické (denní motýli) průzkumy.

Členem od roku 2008, dobrovolník

jirkaŠimůnek Jiří – odborný poradce, praktik péče o přírodu

Zajišťuje výzkum a monitoring většiny nejcennějších východočeských populací orchidejí, zásadní měrou se pak podílí i na navrhování a praktickém managementu některých cenných lokalit a podílí se i na některých dalších našich projektech, částečně zajišťuje botanické průzkumy.

Členem od roku 2008, dobrovolník

milan2Koutník Milan – odborný poradce, praktik péče o přírodu

Zajišťuje výzkum a monitoring většiny nejcennějších východočeských populací orchidejí, podílí se i na navrhování a praktickém managementu některých cenných lokalit i na některých dalších našich projektech, částečně zajišťuje botanické průzkumy.

Příznivec od roku 2008, dobrovolník.

misa

Černá Michaela – praktik péče o přírodu

Podílí se na praktickém managementu některých cenných lokalit i na některých dalších našich projektech…

Členem od roku 2009, dobrovolník.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJežek Jan – odborný poradce, praktik péče o přírodu

Podílí se na navrhování a praktickém managementu některých cenných lokalit i na některých dalších našich projektech, částečně zajišťuje botanické a zoologické (vážky, denní motýli) průzkumy.

Členem od roku 2008, dobrovolník.

 

63755_675985279166050_563780005334286083_n

Riegerová Eliška

eliska.riegerova(zavinac)gmail.com

Předsedkyně ČSOP Podještědí
Zajišťuje péči o lokality především v Libereckém kraji, podílí se na navrhování managementových opatření, zajišťuje administrativní i praktickou stránku péče. Podílí se na tvorbě propagačních a osvětových materiálů a ekovýchově. Účastní se různých akcí JARO. V předešlých letech vypomáhala jako dobrovolník s prací v záchranné stanici.
Je předsedkyní naší sesterské organizace Českého svazu ochránců přírody Podještědí.

Dobrovolník od roku 2007, 2014-2015 zaměstnanec JARO.

dada2_000

Vališka David – praktik péče o přírodu

Podílí se na praktickém managementu některých cenných lokalit i na některých dalších našich projektech, včetně údržby a dostavby záchranné stanice…

Členem od roku 2008, dobrovolník

P4110247Čepa Luboš – odborný poradce, praktik péče o přírodu

Podílí se na navrhování a praktickém managementu některých cenných lokalit i na některých dalších našich projektech, částečně zajišťuje botanické průzkumy.

Členem od roku 2005, dobrovolník

IMG_1848Karasová Tereza – praktická péče o přírodu

Významně se podílí na praktické péči o jihomoravské lokality a také na přípravě edukačních materiálů. Je členkou naší sesterské organizace Českého svazu ochránců přírody Morava.

Brigádník a dobrovolník ČSOP Morava.

 

Rodina Sinkovitzova – praktici péče o přírodu

Podílejí se na praktickém zajišťování některých záchranných transferů obojživelníků i na některých dalších projektech jako je zejména výzkum, ochrana a návrat krajových odrůd ovocných dřevin, nebo projektování přírodních zahrad pro živočichy

Dobošová  Iveta – praktik péče o přírodu

Částečně se podílí na  praktickém managementu některých cenných lokalit a údržbě a provozu záchranné stanice… Členem od roku 2006, dobrovolník

Nývlt Miroslav – praktik péče o přírodu

Podílí se na praktickém managementu některých cenných lokalit a údržbě a dostavbě záchranné stanice… Členem od roku 2006, dobrovolník

Lábusová Jana – odborný poradce a praktik péče o přírodu

Zajišťuje odborné poradenství v péči o zraněné živočichy z pohledu humální medicíny, částečně se podílí na  praktickém managementu některých cenných lokalit a údržbě a provozu záchranné stanice… Příznivcem od roku 2010, dobrovolník