Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak pomoci?

Co může udělat každý:

* Sám nešířit nepůvodní druhy do přírody, vysvětlováním bránit šíření invazních druhů ostatním.

* Lokalizovat rostliny z invazních seznamů (mapování, případně prosté vyfotografování a přibližná lokalizace výskytu) a uvědomit o nich místní úřady.

* Osobně zasahovat na místě (vytrhávání nežádoucích rostlin, sešlapávání plzáka španělského, vyřezávání vejmutovky ve skalních městech apod.).

* Pokud jsou invazní druhy na soukromých zahrádkách a hrozí únik do přírody, pak informovat o problému majitele (lze i upozornit, že záměrné šíření invazních druhů do krajiny je v rozporu se zákonem, viz legislativa).

* Šířit informace o invazních druzích a informačních zdrojích při nejrůznějších příležitostech (výlety, výuka, odkazy na vlastních stránkách ap.).

* Zapojit do potlačování invazních druhů co nejvíce lidí (studenti, veřejně prospěšné práce, činnost v rámci ochranářských organizací ap.).

Co mít na mysli:

* Problematických invazních druhů je vícero. Důležité je je znát a volit optimální opatření a postupy pro jednotlivé druhy. Co funguje na jeden, rozhodně nemusí platit na druhý.

* Likvidací již vznikajících ohnisek invazního druhu můžeme předcházet použití obrovského úsilí a nezvladatelnosti problému s použitím velkého množství peněz (u rostlin brát zvláštní zřetel na okolí vodotečí, silnic a železnic, kde se invazní druhy šíří vodou a dopravou, jejich postup je tak velmi rychlý).

* Při likvidaci rostlin šířících se podél vodních toků je nutné postupovat od horního toku směrem dolů, pokud totiž existují na horním toku bohaté populace invazních druhů, pozemky ležící níže se budou zaplevelovat i pokud se je dočasně podaří od invazních druhů vyčistit.

* Tragikomické je vysazování nepůvodních druhů pod záminkou pomoci přírodě (např. slunečnici topinambur či vlčí bob vysazují myslivci aby „pomohli“ zvěři, akáty a netýkavky žláznaté vysazují včelaři jako nektarodárné rostliny, rybáři a akvaristé se snaží „obohacovat“ naše vody cizokrajnými rybami a raky, chovatelé a teraristé i někteří „ochránci zvířat“ si mnohdy počínají podobně nesmyslně).

* Šíření nežádoucích druhů mohou pomoci transfery zeminy, se kterými se šíří řada invazních druhů rostlin, ale i živočichů (např. plzáci nebo mnohonožky).