Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Bude se stavět silnice, kterou nikdo nechce?

PETICE proti výstavbě silnice v přírodní památce Na Plachtě 3

Petiční výbor velmi oceňuje aktivitu zastupitele JUDr. Jana Holáska, jenž 11.6.2020
uspořádal jednání u kulatého stolu, kde se sešly stavbou silnice dotčené strany – místní
podnikatelé paní Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová a pan Vratislav Depta, přizván byl
námětek primátora za životní prostředí Mgr. Martin Hanousek. Organizační výbor petice
pověřil zastupováním pana Davida Čípa a RNDr. Blanku Mikátovou. Diskuse vedená JUDr.
Holáskem byla velmi otevřená a racionální. Na řadě věcí se našla shoda a pohledy přiblížily.
Z jednání vzešlo společné prohlášení, které závěry, k nimž se došlo, formuluje viz
https://www.janholasek.cz/plachta
Společná dohoda je jistě velkým krokem k řešení dané problematiky. Nicméně, je třeba si
uvědomit, že část vedení města, v čele s primátorem Alexandrem Hrabálkem, stále stavbu
silnice podporuje. Viz například citované vyjádření primátora v Hradeckém deníku
V tuhle chvíli není jasné proč, by se vlastně silnice měla stavět. Nevýhody nové komunikace
jsou zřejmé: poškození cenného chráněného území, včetně vlivu na široké spektrum
vzácných živočichů. Jenom v průběhu letošní sezóny našli zoologové v plánované trase
silnice, jak významné druhy zvláště chráněné, tak desítky vzácných druhů z Červeného
seznamu. Kromě nepříznivého dopadu na živočichy, bude mít silnice vliv na zvýšení hlukové
i emisní zátěže pro okolí, včetně obytného prostoru Plachta – střed.
Dopravní studie zadaná městem, nepotvrdila nutnost výstavby nové silnice. Dopravní
problémy lze vyřešit úpravou křižovatky. Podnikatelé účastnící se kulatého stolu, se vyjádřili,
že nově plánovanou komunikaci nepotřebují. Petice proti výstavbě silnice má tisíce podpisů.
Naopak, plánovaný záměr výstavby nemá podporu ani v podnikatelském prostředí, ani u
veřejnosti. Nebyly tedy zodpovězeny otázky „Kdo silnici potřebuje? Proč by se měla
silnice stavět?“
Ačkoliv na výše položené otázky neznáme odpovědi, stále ještě nebezpečí výstavby
silnice není zažehnáno. Stále jsou potřeba podpisy těch, kteří s výstavbou nesouhlasí.
Stále je potřeba svůj nesouhlas ventilovat. Žádáme tedy všechny, kteří výstavbu silnice
v PP Na Plachtě 3 nechtějí a doposud svůj názor podpisem nevyjádřili, aby svůj nesouhlas
dali najevo. Elektronicky je možné petici podepsat ZDE
Papírovou formu petice je možné podepsat přímo v PP Na Plachtě, kde jsou na třech
místech schránky s petičními archy. Jedná se o místa 50°11’24.490″N, 15°51’20.737″E a zde
50°11’25.796″N, 15°51’37.706″E a zde 50°11’13.073″N, 15°51’32.003″E
Sběr podpisů bude ukončen k 31.8.2020 a v září bude petice s podpisy předána
zastupitelům města, jež by měl reprezentovat pan primátor Alexander Hrabálek. Petice je
adresována Zastupitelstvu města Hradce Králové, které by ji po obdržení mělo projednat na
nejbližším zasedání.