Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Doporučujeme

Česká Koalice proti palmovému oleji, a celosvětová koalice Palm Watch Oil International, jejichž hlavním cílem je nejen definitivně skoncovat s neudržitelnými způsoby průmyslového pěstování a výroby palmového oleje, tedy novodobé metly tropů, ale i následné řešení i dalších navazujících celosvětových problémů, které se mohou řešit pouze jediným možným způsobem. Provázanou spoluprací na zodpovědném a trvale udržitelným způsobu produkce, výroby a distribuce zboží i služeb na celé naší Planetě.
Zátoka nosatých opic  přispívá k ochraně opic kahau nosatých a k záchraně ekosystému v Balikpapanském zálivu v indonéské provincii Východní Kalimantan na ostrově Borneo. Cílem hnutí je zachránit prales při pobřeží, který je domovem jedinečných živočišných druhů. Patří k nim nejen nosaté opice, ale i mořské panny – vzácní dugongové, delfíni orcely tuponosé, levharti obláčkoví, orangutani, medvědi malajští, mořské želvy – karety obrovské, největší krokodýli světa –  krokodýli mořští, nádherní bažanti bornejští, kteří nežijí nikde jinde na světě, dráčci létaví a spousty dalších. Cílem je i uchování tradičních rybářských komunit, protože obživa jejich obyvatel závisí na zachování tohoto ekosystému.
Posláním ČSOP Arion se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a ekologická výchova a osvěta veřejnosti.
ČSOP Morava se stará o lokality převážně na území jihomoravského kraje. Důležitou součástí jejich práce je i komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.
Pražská pastvina chce zachránit louky a stepní společenstva v okolí Prahy, kterým chybí potřebná péče. Zachraňují kytky a motýly pastvou. Budují komunitu lidí, kteří chodí ke kozám relaxovat, pomáhají při práci, v budoucnu budou moci dojit vlastní mléko..
Posláním ČSOP Podještědí je praktická ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. Do všech těchto tří koutů můžete dohlédnout právě z místní dominanty – Ještědu.
Cílem ČSOP Pardubice je péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Starají se o lokality převážně na území pardubického regionu. Důležitou součástí je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.
Ptačí park Josefovské louky je jedinečný projekt, který má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.
Občanské združení Pre Prírodu vzniklo na Den Země 22. 4. 1998, jako funkční spojení dobrovolníků, profesionálů a veřejnosti, kteří společně chrání přírodní hodnoty středního Považia.
BROZ je občanské združení, které se již 20 let aktivně věnuje praktické ochraně přírody Podunajska, západního Slovenska i celoplošné záchraně a obnově oblasti tření rýb a hnízdišť ptáků. Každoročně se jim daří revitalizovat ohrožené, případně vážně poškozené biotopy.
Východočeská pobočka ČSO s působností na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Poslání VČP ČSO spočívá především v organizo­vání činností, které mají za cíl ochranu a výzkum ptáků a jejich populari­zaci. V současné době má VČP ČSO téměř 200 členů převážně z východních Čech, ale i z dalších částí republiky.
Mořské želvy pomáhají zefektivnit ochranu mořských želv a redukovat nelegální prodej produktů z želv (masa a vajec určených ke konzumaci a želvoviny, z níž se vyrábějí především šperky). Zaměřují se hlavně na JV Asii a Indonésii. Snahou v ČR je zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech minimalizace negativních vlivů.
Derbianus Conservation při České zemědělské univerzitě v Praze byl založen skupinou odborníků z Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství), angažujících se v programu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Členové spolku se záchraně tohoto ohroženého sudokopytníka věnují již řadu let a zaznamenali doposud výrazné úspěchy.
Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang. Cílem programu je ochrana tohoto druhu v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje.Podle zákona je jakékoli obchodování s tímto druhem zakázáno, ale přesto je to jeden z nejvíce obchodovaných druhů savců v Indonésii vůbec, který je prodáván převážně jako domácí „mazlíček“. Ostatní hrozby, jakými jsou ztráta životního prostředí a vybíjení jako škůdců zemědělských plodin, jsou v jejich případě zastíněny právě intenzivním ilegálním obchodem.
Save-elephants usilují o rozšíření povědomí a probíhající sloní katastrofě mezi veřejnost a vyzývají lidi, aby v rámci svých možností ochraně slonů pomohli. Poptávka po sloních klech zejména v Číně žene cenu slonoviny na černém trhu závratně vysoko. Stávající tempo zabíjení může slony vyhubit v naprosté většině Afriky v horizontu deseti let…
Organizace Kedjom-keku, jejíž název je odvozen od názvu kamerunského domorodého kmene, který v překladu znamená “Lidé z lesa”. Les však na kamerunském severozápadě už skoro není, a proto usilují o záchranu horského mlžného lesa a snaží se tak, aby název místního kmene opět nabyl na ztraceném významu. Horský mlžný les na severozápadě Kamerunu v oblasti Bamenda Highlands je pro svou úrodnější půdu i životu příznivé klimatické podmínky pod velkým tlakem místních. Proto patří mezi nejrychleji mizející biotopy na světě. Les je přitom důležitým (jediným) zdrojem pitné vody a domovem stovek endemických druhů organizmů včetně nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti.
Cílem České krajiny je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.
Centaurea je sdružení pro monitoring a management krajiny. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na ochranu přírody – především na realizaci vhodných způsobů hospodaření na biologicky cenných lokalitách, výzkumnou činnost a aplikaci vědeckých výstupů do praxe, invazní rostliny a osvětu. Naše působnost je zaměřena především na Pardubický kraj a okolí, dále  kraje Hradecký, Jihočeský, Středočeský a Vysočina.
Společnost pro ochranu motýlů je zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky. Shromažďují informace a poznatky týkající se ochrany motýlů a příbuzné problematiky a zprostředkováváme je odborné i laické veřejnosti a institucím.
Česká společnost ornitologická je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.
A Rocha je mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. Mezi cíle patří spojovat jednotlivce i skupiny lidí do křesťansko-ekologických aktivit,  budovat síť ekologických skupin a malých „zelených buněk“ při lokálních farnostech, sborech a církvích,  vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí a mnoho dalších.

Mapování a ochrana motýlů v ČR.

Dokument Klimatická chyba – za globálním oteplováním nestojí jen skleníkové plyny, ale také lidská činnost, kterou je pevnina pozměňována (odlesňování, způsob obrábění půdy,..)

Voda v krajině zadržet vodu v krajině pro zvířata, rostliny i nás samotné je možné. Navíc tím pomůžeme zmírňovat důsledky klimatické změny. Naši kolegové z Německa potvrzují v praxi to, co jsme intuitivně považovali za správné řešení. Toto video ukazuje, jak jsou revitalizace mrtvých kanálů na živé řeky vlastně velmi jednoduché.

Zelená poušť – průměrný Evropan nebyl nikdy tak zodpovědný za devastaci tropických deštných pralesů, jak je tomu dnes. Dokumentární film Michala Gálika, jenž nás zavede na tropický ostrov Borneo, nám prozradí zarážející tajemství, které skrývá průmysl s palmovým olejem.

Midway – tento dokument poukazuje na dlouho ignorovaný globální problém – enormní množství odpadků vyplavujících se na pobřeží ostrova Midway, který radikálně ovlyvňuje život nejen jednoho z největších druhů ptáků na světě.