Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nové hnízdní příležitosti pro lesní pěvce

Rozšiřování hnízdních příležitostí pro drobné lesní pěvce

Významu drobných pěvců v naší přírodě jsou si lidé už několik desítek let dostatečně vědomi a jde již o běžnou součást praktické ochrany přírody. V našich intenzivně obhospodařovaných lesích nemají dutinoví hnízdiči jakými jsou např. sýkory, brhlíci, lejsci, rehci a šoupálci dostatek vhodných dutin, kde by mohli vyvádět svá mláďata. Naše lesy tak zbytečně přicházejí o nejpřirozenější, ale taky nejúčinnější ochranu před rozmnožením některých lesnicky “škodlivých” druhů hmyzu.

Proto ve spolupráci s Lesy ČR vyvěšujeme po lesích budky pro drobné pěvce. Protože budky vyvěšují přímo ornitologové, jsou po lesích vyvěšovány podle daných podmínek tak, aby vyhovovaly nárokům pro ten který druh (například aby byly budky vyvěšeny jen na vhodné stromy, aby jich nebylo mnoho koncentrovaných na jednom místě apod.)
Vyvěšením budek práce zdaleka nekončí. Aby ptáci mohli budky využívat po mnoho let, musí se pravidelně kontrolovat, čistit a opravovat. Využíváme proto k těmto aktivitám především dětí z našich kroužků, neboť nic nepřesvědčí o důležitosti vyvěšovaní budek lépe, než když děti na vlastní oči vidí, kolik je budek ptáky obsazeno.

* Většina našich lesů nemá přirozenou druhovou skladbu dřevin a jedná se o uměle založené hospodářské porosty.

* Uměle vysazené lesy s velkým podílem jehličnatých dřevin, zejména pak stejnověké porosty jednoho druhu (tzv. monokultury), jsou daleko náchylnější k přemnožení některých druhů živočichů či rostlin, označovaných v hospodářské terminologii jako „škůdci“.

* Přemnožení „škůdců“ mohou výrazně zabránit jejich přirození nepřátelé (zejména dravé druhy hmyzu a ptáci).

* Ve smrkových monokulturách (které v našich hospodářských lesích jednoznačně převažují) je však absolutní nedostatek přirozených dutin, které by mohly být obsazeny „užitečnými“ druhy ptáků či hmyzu.

* Státní podnik Lesy České republiky si tento problém uvědomuje a proto každoročně vyrábí tisíce ptačích budek, které pak ochránci přírody v lesích vyvěšují a čistí.

* Díky tomu jsme již vyvěsili v lesích ve správě LČR (LS Hořice, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem) celkem 1180 budek pro ptáky, které každoročně čistíme a opravujeme.

* Stovky dalších budek pak naši členové vyvěsili na vlastní náklady.

* Ptačí budky jsou hojně ptáky využívány i v zimě, kdy v nich ptáci přespávají.

* Význam mají i pro některé druhy netopýrů a „užitečné“dravé bezobratlé (např. pavouci, vosy, sršni,…)

* Významu drobných pěvců v naší přírodě jsou si lidé už několik desítek let dostatečně vědomi a jde již o běžnou součást praktické ochrany přírody. V našich intenzivně obhospodařovaných lesích nemají dutinoví hnízdiči jakými jsou např. sýkory, brhlíci, lejsci, rehci a šoupálci dostatek vhodných dutin, kde by mohli vyvádět svá mláďata. Stejně tak dutiny stromů využívá i spousta dravých druhů bezobratlých živočichů. Naše lesy tak zbytečně přicházejí o nejpřirozenější, ale taky nejúčinnější ochranu před rozmnožením některých lesnicky “škodlivých” druhů hmyzu.

Realizátor projektu David Stojan, tel. 775 677 370