Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Hnízda pro sokola stěhovavého

Vytváření nových hnízdních příležitostí pro sokola stěhovavého

Sokol stěhovavý patří bezesporu mezi naše nejvzácnější dravce, před deseti lety se početnost sokola v ČR odhadovala na ne víc jak tři páry. Díky nezměrnému úsilí nejen českých organizací na ochranu přírody, ale i podobných institucí po celé Evropě se tento ptačí klenot opět navrací pomalu, ale jistě do naší přírody. Proto mu chceme poskytnout vhodné podmínky k životu i v našem regionu tím, že na vhodná místa instalujeme speciální typy budek, v kterých mohou sokoli hnízdit.

Z tohoto důvodu jsme prozatím vyvěsili deset velkých budek pro tohoto vzácného dravce. Budky umisťujeme na obilná sila, které jim připomínají skalní věže, na kterých dříve hnízdili. Bohužel jsou sokoli na těchto místech často vyrušováni lidmi (turisté, horolezci…), v některých případech došlo i k vykradení mláďat. Paradoxně mají proto tito dravci více klidu na obilných silech (na stálý provozní ruch si zvyknou kupodivu daleko lépe, než na občasné vyrušení lidmi v přirozeném prostředí skal) a jsou zde i lépe chráněni před nezákonným vykrádáním hnízd.

Na další pokračování těchto rozjetých projektů nám v posledních letech došly finance i lidské síly. Respektive tím, jak jsme začali řešit ještě akutnější a důležitější projekty (záchrana celé řady vymírajících druhů živočichů i rostlin na území ČR, někdy i Slovenska, respektive ve střední Evropě a v tropických oblastech, problematika palmového oleje, zadržování vody v krajině a obnovování mokřadů i s využitím těžké techniky, příprava celosvětových ochranářských kampaní,…), tak jsme je museli chtě nechtě odsunout „do pozadí“. Uvítáme však dobrovolníky, kteří by chtěli navázat na naši práci a v projektech pokračovat, případně dárce a sponzory, kteří by rádi podpořili opětovné oživení těchto nikoli zcela nejzásadnějších, přesto však i nadále velmi důležitých projektů.

Realizátor projektu Pavel Špaček, tel. 605 045 180