Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Hnízdní stěny břehule

Péče o hnízdní stěny břehule říční

V roce 2006 jsme zahájili Záchranný program pro břehuli říční pro Královéhradecký kraj. Jeho cílem je nejprve zmapovat nejlépe všechny známé kolonie v Královéhradeckém kraji, zjistit míry a příčiny ohrožení jednotlivých kolonií a následně se snažit co nejvíce všechny negativní vlivy eliminovat. Prozatím jsme zmapovali přes 37 známých, historických a potencionálních hnízdních lokalit. Zjistili jsme zde 14 hnízdních kolonií. O hnízdění chráněných břehulí jsme informovali některé vlastníky či uživatele pozemků a dojednali s nimi způsob ochrany a podpory v následujících letech.

* Od roku 2002 každoročně udržujeme hnízdní stěnu pro břehule říční v zatopeném písníku Biocentra Obora ve Smiřicích, kde od té doby pravidelně hnízdí téměř 100 párů břehulí.

* V roce 2004 jsme zahájili obnovu hnízdní stěny pro břehule v Jaroměři v písníku na Jakubském předměstí. Protože bohužel stěna zatím nebyla obsazena, vyřezali jsme před ní v předjaří 2006 náletové dřeviny a ještě ji výrazně rozšířili.

Před mnoha lety, kdy řeka Labe nebyla ještě zregulována a spoutána do uměle vybudovaných koryt, vytvářela na svém toku mnoho písčitých stěn, ve kterých si pravidelně hloubily své nory břehule říční. Bohužel tyto časy jsou již dávno pryč. Dnes na celém toku Labe od pramene až k Hradci Králové neexistuje jediná písčitá stěna, kde by tito ptáci mohli hnízdit. Ti se proto v zájmu přežití museli přizpůsobit. Začali proto hnízdit v kolmých stěnách písníků, kde erozní činnost vody nahrazují bagry těžící písek.

Jak všichni dobře víme, netěží bagry písek kvůli břehulím, a proto jsou tato hnízdiště často zničena postupující těžbou. Problém je však o to složitější, že břehule potřebuje každý rok čerstvě stržené kolmé břehy (v minulosti toto zajišťovala každoroční jarní velká voda). To znamená, že z písníků, kde se přestane těžit písek, břehule za několik let vymizí. Na území Velkého Jaroměřska takovýmto způsobem zanikla všechna historická hnízdiště. Poslední místo, kde břehule hnízdily, se nacházelo v bývalém písníku dnešního biocentra “Obora” u Smiřic. Poslední tři páry břehulí zde hnízdily v roce 2000.

Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s přírodovědným kroužkem ANAX Smiřice obnovit toto hnízdiště. Během dvou dnů v třetí dekádě dubna 2002 jsme tuto stěnu upravili do podoby vhodné ke hnízdění. Již 29.dubna 2002 létal okolo nově zbudované stěny jeden dospělý pták břehule říční. O čtyři dny později, tedy 3. května bylo možno sledovat 15 břehulí, jak si vyhrabávají v námi vybudované stěně hnízdní nory. Během týdne se na lokalitě vyskytovalo okolo osmdesáti jedinců, kteří zde začali rovněž hnízdit. Ptáci nakonec vyhloubili 57 hnízdních nor, ze kterých úspěšně vyvedli mláďata.

Hnízdní stěna je od té doby obsazena každoročně, v roce 2005 zde hnízdilo 90 – 95 párů břehulí. Každý rok na podzim, nebo v předjaří je hnízdní stěna znovu upravována, aby byla připravena na další hnízdní sezónu. V roce 2004 jsme podobným způsobem obnovili i hnízdní stěnu v Jaroměři, a to na písníku na Jakubském předměstí.

Na další pokračování těchto rozjetých projektů nám v posledních letech došly finance i lidské síly. Respektive tím, jak jsme začali řešit ještě akutnější a důležitější projekty (záchrana celé řady vymírajících druhů živočichů i rostlin na území ČR, někdy i Slovenska, respektive ve střední Evropě a v tropických oblastech, problematika palmového oleje, zadržování vody v krajině a obnovování mokřadů i s využitím těžké techniky, příprava celosvětových ochranářských kampaní,…), tak jsme je museli chtě nechtě odsunout „do pozadí“. Uvítáme však dobrovolníky, kteří by chtěli navázat na naši práci a v projektech pokračovat, případně dárce a sponzory, kteří by rádi podpořili opětovné oživení těchto nikoli zcela nejzásadnějších, přesto však i nadále velmi důležitých projektů.

Realizátor projektu David Stojan, tel. 775 677 370