Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

O lokalitě

Pár slov o lokalitě a kampani „Zachraňme Vachtu!“

Malou Vachtou nazýváme cennou mokřadní louku v obci Rzy v Orlických horách (mapa ZDE). Louka i přes svoji relativně malou rozlohu ukrývá celou řadu vzácností.

Po první velké oblevě začátkem dubna se objeví bledule jarní (Leucojum vernum). Když tráva poněkud povyroste, začnou o post nejhezčí luční krasavice soupeřit další, dnes již ale bohužel vzácné rostlinky. Patří mezi ně například v květnu kvetoucí vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), které místní lidé říkají „hořký jetel“. Čaj z jejích listů se používá k léčení akutních žaludečních potíží, výborně však tlumí i kocovinu. Ne každý však dokáže tento čaj vypít, zkuste si rozžvýkat kousek listu a pochopíte proč…

Mezi další klenoty patří také nápadný upolín nejvyšší (Trollius altissimus) kvetoucí v květnu a červnu (někdy některé rostliny vykvetou ještě na podzim) či krásný kosatec sibiřský (Iris sibirica), ale i suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), čertkus luční (Succisa pratensis), vzácné, leč nenápadné ostřice – Davallova (Carex davalliana), Hartmanova (Carex hartmanii) a rusá (Carex flava), dále třeba řebříček bertrám (Achillea ptarmica) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Patrně na jediném místě v údolí Olešenky zde roste rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum).

Vachta trojlistá dala lokalitě jméno, protože se tu nachází jedna z jejích posledních populací v celých východních Čechách

Modrásek bahenní patří k největším vzácnostem místní přírody

Nad lokalitou můžeme často spatřit kroužit silně ohroženého včelojeda lesního (Pernis apivorus), nepravidelně zde hnízdí i ohrožený bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Během tahu louku využívá i kriticky ohrožený chřástal polní (Crex crex). Lokalita dále hostí populace modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius), oba chráněné Evropskou unií, žijí zde i ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokani hnědí (Rana temporaria).

Vztah lokality k naší organizaci:

O lokalitu pečují jaroměřští ochránci přírody ve spolupráci s jejich vlastníky již déle jak 25 let a jenom díky jejich péči se podařilo zdejší přírodní klenoty uchovat až do dneška. Lokalitu každoročně ručně kosíme v rámci managementového tábora Olešenka, a to kosami tak, jak to dělali místní hospodáři odnepaměti. Způsob péče se snažíme provádět jak s ohledem na vzácné rostliny, tak na motýly, proto zde vždy zůstává mozaika nepokosených plošek. Na lokalitě jsme vyhloubili také několik tůněk pro obojživelníky či rozvěsili ptačí budky. Tím vším je zajištěn optimální a maximálně šetrný způsob hospodaření na lokalitě podporující velkou druhovou bohatost.

Čím je Malá Vachta ohrožena a proč ji chceme vykoupit?

Podobných mokřadních luk se v Orlických horách i jinde zachovalo do dnešních dnů skutečné minimum. Drtivá většina jich byla za socialismu odvodněna a zúrodněna hnojením, další byly zalesněny, nejčastěji smrkovými plantážemi, jiné byly opuštěny a samovolně zanikly, zarostly kopřivami, rákosem či olšinami. Malá Vachta patří k několika málo výjimkám, které unikly zániku.

Vždy tu ale existuje riziko, že se vlastník rozhodne s lokalitou naložit jinak, než ji nechat sekat ochránci přírody, což mu nepřináší žádný finanční zisk. Zpravidla ji buď zalesní, nebo prodá. V tomto případě se majitel rozhodl lokalitu prodat, a tak se právem obáváme o budoucnost této cenné louky. Proto jsme se rozhodli lokalitu zakoupit a zajistit tak její ochranu i do budoucna.

Aktuálně nejohroženejší parcelou, kterou jsme se rozhodli vykoupit do našeho vlastnictví, je parcela č. 908/37 v katastr. území Nový Hrádek:

Co se změní výkupem lokality?

Zakoupením lokality do majetku Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř zajistíme jistou a účinnou ochranu této lokality jednou pro vždy. Odpadne totiž nutnost pravidelně získávat souhlas vlastníka s péčí o tuto lokalitu, který se v budoucnu může rozhodnout s lokalitou naložit jinak (např. ji zalesnit) a souhlas nám neudělit.

Co Vám nabídneme na oplátku?

Za Vaše finanční příspěvky Vám nabízíme celou řadu hodnotných i symbolických darů. Můžete od nás získat krásnou vytištěnou fotografii jedné z místních přírodních vzácností, originální nástěnný kalendář, dárkově zabalenou usušenou vachtu, ručně pokosenou během tábora Olešenka, můžeme Vám udělat soukromou exkurzi na lokalitu nebo si můžete lokalitu rovnou i sami posekat. Nejštědřejšího dárce navíc poctíme tím, že lokalita nadále ponese jeho jméno. Je toho skutečně mnoho a věříme, že si každý svou odměnu vybere!

Louku každoročně ručně kosíme během tábora Olešenka

    

údržba lokality pod dohledem modrásků kosatec sibiřský (Iris sibirica)

    

čertkus luční (Succisa pratnesis) ostřice Davallova (Carex davalliana )

   

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) upolín nejvyšší (Trollius altissimus)

    

skokan hnědý (Rana temporaria) ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

    

ohniváček černočárný (Lycaena dispar rutilus) šídlo modré (Aeshna cyanea)

autoři fotografií: Jan Ježek, Roman Kalous, Petr Šrámek

Další fotografie z lokality naleznete ZDE,

fotografie z tábora Olešenka zde: http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/