Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana holuba doupňáka

Monitoring a ochrana holuba doupňáka

Holub doupňák patří k obyvatelům hlubokých lesů a to převážně přestárlých bučin. Díky přeměně přirozených lesů na nepřirozené smrkové monokultury přišel holub doupňák o svá výskytiště a byl zatlačen až na několik posledních lokalit. Již od roku 1998 je nám známa jedna z mála hnízdních lokalit holuba doupňáka v Podkrkonoší. Jedná se o kamenitý svah porostlý staršími porosty buku lesního zvaný Hůra jižně od obce Bukovina (okres Jičín). Předběžným ornitologickým průzkumem se nám podařilo v roce 2000 zjistit, že holub doupňák zde hnízdí v počtu zhruba do 10 párů. Vlivem intenzivnímu lesnickému hospodaření na lokalitě a pečlivému “zdravotnímu” výběru postrádá tento druh dostatek hnízdních příležitostí, což brání dostatečnému rozvoji populace.

Podobně i sýc rousný, který většinou obývá stejné prostředí jako holub doupňák trpí nedostatkem hnízdních příležitostí v intenzivně hospodářsky obhospodařovaných lesích.

Rozhodli jsme se tedy poskytnout těmto ptákům odpovídající náhrady dutin v podobě speciálních budek. Holub doupňák příliš neobsazuje klasické obdélníkové budky, ale naopak značně preferuje budky o kulatém průměru, které mu pravděpodobně daleko více připomínají přirozené dutiny ve stromech. Proto se pro něho vyvěšují budky válcovitého tvaru. Sýci rousní však mohou hnízdit i budkách klasických, obdélníkových.

Mimoto jsme vstoupili do jednání s lesní správou Hořice v Podkrkonoší a a dosáhli dohody, že námi vybrané konkrétní stromy, které ptáci využívají ke svému hnízdění, nebudou káceny. Hnízdní stromy monitorujeme a pak projednaným způsobem značíme přímo v terénu, aby tím byla vyloučena jejich likvidace. Uvedený záměr by se velmi pozitivně promítl i do populací dalších ohrožených druhů ptáků (datel černý, strakapoud velký, žluna šedá, žluna zelená, lejsek černohlavý, brhlík lesní, sýkory,…), kteří s oblibou hnízdí na stejných místech jako holub doupňák a sýc rousný.

Jestliže se nám podaří prosadit ochranu stávajících doupných stromů, nebude zřejmě potřeba vyvěsit velké množství budek. Proto bychom chtěli v roce 2002 vyvěsit prozatím prvních dvacet dřevěných budek (s kulatým průřezem o průměru dna 25 cm, výšce budky 50 cm a průměru vletového otvoru 12 cm). Jestliže se během roku 2002 ukáže, že námi vyrobený a nainstalovaný počet budek je nedostatečný, počítáme s tím, že v roce 2003 vyrobíme a nainstalujeme budky další.

Navíc se podařilo vyhledat další mikrolokality těchto druhů a to pod obcí Borek v okrese Jičín a lesní komplex na Prorubech v okrese Trutnov. Proto bychom chtěli zmonitorovat i tyto populace a zajistit dostatek hnízdních příležitostí i zde.

Na další pokračování těchto rozjetých projektů nám v posledních letech došly finance i lidské síly. Respektive tím, jak jsme začali řešit ještě akutnější a důležitější projekty (záchrana celé řady vymírajících druhů živočichů i rostlin na území ČR, někdy i Slovenska, respektive ve střední Evropě a v tropických oblastech, problematika palmového oleje, zadržování vody v krajině a obnovování mokřadů i s využitím těžké techniky, příprava celosvětových ochranářských kampaní,…), tak jsme je museli chtě nechtě odsunout „do pozadí“. Uvítáme však dobrovolníky, kteří by chtěli navázat na naši práci a v projektech pokračovat, případně dárce a sponzory, kteří by rádi podpořili opětovné oživení těchto nikoli zcela nejzásadnějších, přesto však i nadále velmi důležitých projektů.

Realizátor projektu Vladimír Petera, tel. 736 709 553