Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana kalouse ušatého a puštíka obecného

Ochrana kalouse ušatého a puštíka obecného

* Puštík obecný se vlivem odstraňování starých doupných stromů potýká s nedostatkem vhodných hnízdišť.
* Úbytkem rozptýlené zeleně, stejně jako např. některých dravců, veverek či vran, jejichž hnízd využívá, nemá dostatek míst k hnízdění ani kalous ušatý.
* Vyvěsili jsme proto již 34 budek pro puštíky a 21 umělých hnízd pro kalouse.Ačkoli jsou kalous ušatý a puštík obecný naše dosud nejhojnější sovy, zasluhují si jistě pro svoji nespornou užitečnost pro člověka plnou ochranu. Kromě problémů s používáním biocidů v zemědělství (případně i lesnictví) se také potýkají s nedostatkem hnízdních příležitostí. V důsledku intenzivního hospodaření v našich lesích mizí doupné stromy a puštík obecný tak nemá kde hnízdit. Tyto ztráty se proto snažíme nahrazovat instalací dřevěných budek tzv. “sovníků”, které puštíci vděčně obsazují.Kalous ušatý v dutinách povětšinou nehnízdí. K hnízdění totiž využívá hlavně stará hnízda dravců, veverek a krkavcovitých ptáků. I o takováto hnízdní prostředí je v naší krajině nouze, proto pro ně vyrábíme hnízda umělá. Kromě kalousů, kteří hnízda již začali obsazovat, se nám do jednoho umělého hnízda nastěhoval i jeden pár káně lesní.

Osazením lokalit vhodnými typy budek a hnízdních podložek jsme jednak pomohli rozšířit hnízdní příležitosti pro dravce a sovy, ale i zpopularizovat aktivní ochranu těchto ptáků – informace o aktivní podpoře dravců a sov budou v těchto dnech zaneseny i přímo do webových stránek jednotlivých lokalit na. Ty mají již teď velmi vysokou návštěvnost, která navíc neustále stoupá, lokality se stávají i čím dál častějším místem výletů milovníků přírody. Ti tak mohou přímo v terénu sledovat nejen vhodné způsoby rozšiřování hnízdních příležitostí, ale doufejme, že i cílové druhy, které budky či umělá hnízda  v příštích sezónách obsadí. Navíc se nám podařilo rozšířit počet míst pro případnou adopci osiřelých či z jiných důvodů přijímaných mláďat dravců a sov, které se nám často dostávají do záchranné stanice. Projekt proto hodnotíme jako přínosný.

Realizátor projektu David Stojan, tel. 731 658 112