Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana vážek

Mapování a ochrana vážek

Současné znalosti o rozšíření vážek na území Velkého Jaroměřska (cca 900 km2) jsou mizivé, útržkovité a nekomplexní. Podrobné zmapování výskytu je naprosto nezbytné pro následné kroky k zajištění právní i praktické ochrany nejcennějších lokalit a populací. Proto se snažíme zmapovat současné rozšíření a stav lokalit z hlediska ochrany přírody.

S mapováním bylo započato poprvé v roce 2001 a od té doby se bylo zmapováno po celém území ČR 113 lokalit na kterých jsme zjistili 45 druhů vážek. Nejvýznamnější jsou zejména dva nálezy. Podařilo se objevit novou lokalitu šidélka ozdobného, na potoce který teče na okraji Hradce Králové. Zjištění tohoto druhu šidélka (které je mj. zařazeno k prioritním zájmovým druhům Evropského unie – druh soustavy NATURA 2000, příloha II.) je teprve druhým zaznamenaným případem tohoto na území ČR sedmdesát let nezvěstného druhu. Druhou letos nalezenou vzácností je objevení poměrně silné populace páskovce dvojzubého v Pekelském údolí u Nového Města nad Metují. Tato lokalita je teprve druhým místem ve východních Čechách, kde byl tento druh velké a impozantní vážky zjištěn.

Po ukončení hlavní mapovací akce jsme navrhli i několik Naturových oblastí vhodných pro ochranu vážek (klínatka rohatá a vážka jasnoskvrnná).

Mapování či monitoringu vážek se věnujeme stále, ale už nikoli tak intenzivně jako dříve. Na další pokračování těchto rozjetých projektů nám v posledních letech došly finance i lidské síly. Respektive tím, jak jsme začali řešit ještě akutnější a důležitější projekty (záchrana celé řady vymírajících druhů živočichů i rostlin na území ČR, někdy i Slovenska, respektive ve střední Evropě a v tropických oblastech, problematika palmového oleje, zadržování vody v krajině a obnovování mokřadů i s využitím těžké techniky, příprava celosvětových ochranářských kampaní,…), tak jsme je museli chtě nechtě odsunout „do pozadí“. Uvítáme však dobrovolníky, kteří by chtěli navázat na naši práci a v projektech pokračovat, případně dárce a sponzory, kteří by rádi podpořili opětovné oživení těchto nikoli zcela nejzásadnějších, přesto však i nadále velmi důležitých projektů.

Odkazy: Vážky.cz

Realizátor projektu Alice Janečková, tel. 605 251 434, nebo upupa.e(zavinac)seznam(tecka)cz