Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Petice za krajinu

Největší vliv na naši přírodu (vodu, ptáky, hmyz, orchideje, půdu, jedy,…) a nemálo i na naše zdraví (např. na stříkání řepky olejky se používá až celá plejáda toxických postřiků) má ošetření zemědělské půdy. Viz zde kopie jednoho komentáře od někoho „přímo od fochu“:
Velké lány na jižní Moravě. Po svažitém terénu bez překážek snadno steče voda a způsobuje erozi a bleskové povodně. Foto: Ludmila Korešová

Na podzim se začne tím, že se na hektar rozpráší 200 kg síranu draselného a 200 kg/ha Kieseritu obojí samozřejmě dodává a prodává Andrej. Po týdnu se opět hnojí tentokráte 200 kg síranu amonného. Následuje setí samozřejmě mořených semen a se setím se zapraví Treflan 48 EC (2 l/ha) + Devrinol 45 F (2 l/ha) pro neznalé jde o herbicidy. Za 20 dní máme první lístky, ale, aby nám to něco nesežralo tak to musíme postříkat insekticidem Karate Zeon 5 CS (0,15 l/ha). Za dalších 10 dní následuje postřik regulátory růstu CCC (2 l) + Horizon 250 EW (0,5 l/ha) prakticky jde o fungicidy. Teď jsme tak kolem 20. února, to na pole vyvezeme 60 kg N/ha + síru. Za dalších 10 dní přidáme 60 kg N/ha. Za dalších 30 dní následuje postřik star 10 EC(0,1 l/ha) na stonkové krytonosce + Atonik Pro (0,2 l/ha). Jakmile máme žluté poupě, tak postřik insekticidem Talstar 10 EC (0,1 l/ha). Pak následuje postřik fungicidy Sportak Alpha(1,5 l/ha), Sumilex 50 WP (1,5 kg/ha). Pak U stojících či skloněných porostů bez plevelů a bez silného výskytu šešulových škůdců regulace zrání Harvade 25 F (2 l/ha) nebo jiným totálním herbicidem převážně tedy glyfosátem no a až to uschne tak se to sklidí. Veškerou chemii samozřejmě dodává Andrej. Výsledné zrno zpracovává Andrej, dotace čerpá Andrej. Je tím zapleveleno 5% rozlohy ČR, prakticky jde o 8% rozlohy vsakovacích ploch země. Apropo spotřeba primární nafty za dobu co se to svinstvo pěstuje v EU stoupla a to jako nikdy v historii.

Petici můžete podepsat zde