Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výkup pozemků

VEŘEJNÁ SBÍRKA A VÝKUP POZEMKŮ PRO JEŠTĚRČÍ RÁJ

Pro zakoupení lokality do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody jsme se rozhodli v okamžiku, kdy jeden z vlastníků začal uvažovat o prodeji některých parcel a zájem o ně projevil pěstitel energetických dřevin. Šlo nejenom o nejcennější část lokality, o kterou se již mnoho let staráme, ale také o přilehlé pole, o které jsme již dříve měli zájem, neboť našemu stále se rozrůstajícímu stádu koz a ovcí začínala být lokalita malá a pole nabízelo možnost cennou lokalitu dále rozšiřovat. A to nejen o teplominá společenstva rostlin a živočichů, ale např. i o solitérní dřeviny, původní krajové odrůdy ovocných dřevin atd. Navíc díky vlhké jílovité půdě na náhorní planině můžeme vážně uvažovat i o vytvoření stálých i periodických tůněk a jezírek pro obojživelníky a vážky, tedy o vytvoření velmi cenného a dnes velmi ohroženého typu biotopu! Otevřela se zde vlastně i možnost pro experiment, jaký u nás nemá obdoby – možnost sledovat vznik a vývoj nových biotopů v reálném čase!

Výkup pozemků probíhal v rámci kampaně Místo pro přírodu a peníze na výkup cca 4 hektarů pozemků se podařilo získat za necelý půlrok (!!!). Pro lokalitu to bude jistě znamenat efektivní způsob ochrany, zřejmě lepší, než kdyby byla např. vyhlášena jako přírodní rezervace, což často efektivní ochranu vůbec nezajistí… Více např. v televizní reportáži ČT ze dne 10. 5. 2013, kterou naleznete ZDE (poslední reportáž).

Závěrem nezbývá nic jiného, než všem dárcům, kteří přispěli finančním darem na konto sbírky Místo pro přírodu nebo přímo konkrétně na záchranu Ještěrčího ráje ještě jednou poděkovat!

Spolu nyní můžeme pokračovat v ochraně tohoto nádherného místa a zanechat tak našim potomkům něco krásného! Zároveň už můžeme prozradit, že budeme brzy usilovat i o zakoupení zbývající části lokality (cca 5 hektarů), která by v budoucnu mohla být také ohrožena a pro přežití populací některých vzácných druhů je nezbytné zachovaní celistvosti lokality, a to ideálně i z hlediska majetkoprávního. Sbírka sice ještě oficiálně nezačala, neboť vyřizujeme všechna potřebná lejstra a povolení, ale máte-li chuť na záchranu zbytku Ještěrčího ráje přispět jakoukoli částkou, můžete nás kontaktovat již nyní!

Dále rádi uvítáme např. i nabídku dobrovolné práce, protože i když se lokalita jmenuje „Ještěrčí ráj“, starat se o ni a udržovat například funkční všechny ohrady je opravdové peklo… Odměnou vám může být nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale třeba i prohlídka lokality s průvodcem zdarma i další odměny…