Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Záchrana raka kamenáče

Monitoring a záchrana populace raka kamenáče na Lučním potoce

Již několik let je nám známá populace velmi vzácného raka kamenáče. Tento druh vyžaduje velice čistou vodu a současně je na území východních Čech znám pouze z jedné lokality. Již od roku 2001 sledujeme tuto populaci a zjistili jsme, že vlivem absence úkrytových míst a přílišné predace vývojových stádií rychle vymírá. V roce 2003 jsme se pokoušeli během nočních kontrol najít nové lokality, které se svým charakterem podobají Lučnímu potoku, kde kamenáči dosud přežívají. Kontrolován byl proto Kalenský potok a další části Lučního potoka, bohužel však neúspěšně. Podařilo se sesumarizovat veškerou dostupnou světovou odbornou literaturu, která se tímto druhem zabývá.

V mikropopulaci kamenáčů na Lučním potoce bylo v roce 2003 zjištěno větší množství ráčat, což je mimo jiné i důsledek snížení intenzity chovu pstruha potočního, kteří kamenáče ve zvýšené míře predovali. Ke snížení stavu pstruha s porozuměních přistoupila Místní organizace Českého rybářského svazu po jednáních která proběhla v roce 2002 a doufáme že tak bude učiněno i nadále, do doby dokud nebude pro kamenáče vytvořeno dostatečné množství úkrytů. Dvacet dospělců a 11 juvenilů bylo důkladně změřeno z důvodu porovnání jejich morfologie s jinými Evropskými populacemi.

Realizátor projektu Vladimír Bádr, tel. 732 567 818