Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Boj o nový lesní zákon v PS

V minulém týdnu proběhl v poslanecké sněmovně dlouho sledovaný a vytoužený zápas o novou, lepší podobu péče o naše lesy, jimž akutně hrozí rozvrat takových rozměrů, jaké jsme ještě nezažili. Ačkoli se pár zásadních prospěšných opatření schválilo, mnohem víc jich neprošlo. Naděje změnit naše přectilivělé „plantáže na stromy“, které rozvrátí pár měsíců sucha či několik malých broučků na opravdické, stabilní a druhové bohaté lesy zase částečně padla. Není proto od věci mít přehled o tom, kdo a jak hlasoval – v příštích volbách se bude hodit mít přehled o tom, jak moc jsou které strany schopné plnit, co slíbily a kdy se jednalo jen o plané řeči.

 • Zavedení nezcizitelnosti státních lesů a několik dalších návrhů, vesměs dobrých, jeden nepříliš dobrý k odborným lesním hospodářům zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71005 (Schváleno hlasy skoro všech).
 • Netěžení již suchých stromů, zrušení povinnosti provádět meliorace a hrazení bystřin, pravidla pro lesy zvláštního určení: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71008 (Zamítnuto přes podporu Pirátů, SPD, TOP09 a STAN).
 • Balíček změn, vesměs velmi dobrých, např. zavádějíc nízké a střední lesy, zavádějící kompetenci MŽP pro lesy v NP a jejich ochr. pásmech, zrušení kompenzací pro LČR za újmu kvůli ochraně přírody.  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71013 (většina z TOP09 to nepodpořila, SPD a ODS hlasovali proti, Piráti byli pro, ve zbytku politického spektra to mělo roztroušenou podporu, …).
 • Zavedení ekologicky vhodných a ekologicky rizikových dřevin a drobné změny v LHP: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71014 (Zamítnuto, pro byli Piráti, část ČSSD, část KDU-ČSL, většina TOP 09; většinově se zdrželi/byli proti ANO, ODS, SPD, KSČM, STAN).
 • Omezení velikosti holosečí: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71015 (Zamítnuto, podobné jako předchozí, jen STAN rozpolcen).
 • Umožnění přirozené obnovy prodloužením lhůt pro zalesnění: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71016 (Zamítnuto, podobné jako předchozí).
 • Ulehčení vlastníkům od povinností, které nemohou splnit při kalamitách celostátního rozsahu: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71017 (Zamítnuto, podobné jako předchozí, STAN pro).
 • Usnadnění ponechání porostů samovolnému vývoji zavedením této kategorie do ZOPK: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71018 (Zamítnuto, podobné jako předchozí)
 • Ponechávání těžebních zbytků k dožití a zetlení: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71019 (Přijato, téměř všichni pro)
 • Drobné změny v zákoně o myslivostihttp://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71020 (Přijato, pro většina klubů kromě SPD)
 • Část balíčku důležitých změn v zákoně o myslivosti: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71021 (Zamítnuto, proti většina ANO, ODS, SPD, ČSSD a KSČM, pro Piráti, TOP 09, STAN a většina KDU-ČSL)
 • Hlavní část balíčku důležitých změny v zákoně o myslivostihttp://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71022 (Přijato, pro většina všech krom SPD)
 • Umožnění pastvy v lese se souhlasem vlastníka lesa: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71023 (Zamítnuto, pro pouze Piráti a pár dalších poslanců)
 • Změna náhrad za náklady na odborného lesního hospodáře (aby se o náhradě rozhodovalo podle toho, jestli jde o malého nebo velkého vlastníka, nikoli podle toho, jestli jde platba LČR nebo soukromníkovi): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71024 (Zamítnuto, proti/zdrželi se: ANO, ODS, SPD, ČSSD, KSČM, většina KDU-ČSL; pro Piráti, TOP 09, STAN).
 • Umožnění snížení zakmenění u lesů zvláštního určení: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71025 (Zamítnuto, pro pouze Piráti a několik dalších poslanců)
 • Urychlení platnosti novelyhttp://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=71026 (Přijato, pro skoro všichni)