Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Obnova mokřadů a podpora přírody Na Plachtě 15. 9. 2022

sraz v 9:00 u hráze rybníka Jáma
kontakt: 603 847 189, David Číp

Přijdete se k nám do party a pomozte s námi přírodě. Těšíme se na všechny, kdo se s námi chtějí postavit úbytku biodiverzity i klimatické změně!

Mokřady pomáhají ukládat uhlík a fungují jako přírodní klimatizace. Stejně jako rozvolněná, druhově pestrá krajina která je udržována přírodě blízkým způsobem – ideálně šetrnou a extenzivní přirozenou pastvou původních býložravců, kteří pomáhali naši krajinu udržovat desetitisíce let před vlivem člověka. Přirozená pastva velkých kopytníků mají totiž v souvislosti se změnami klimatu na krajinu pozitivní vliv. Díky pastvě nedochází k rozkladu organické hmoty rostlin a uvolňování CO2 do atmosféry. Trus velkých kopytníků totiž zanášejí do půdy brouci, tzv. koprofágové, a pomáhají tak vázat uhlík a organickou hmotu v půdě. Ta pak funguje jako houba a udržuje vodu v krajině.

Našim úkolem je proto v přírodní památce Na Plachtě aktivním zůsobem obnovit mokřady a mokřadní slatinné louky, které velmi dobře ukládají uhlík a váží ho v zemi. A u toho zlepšit podmínky pro přirozenou celoroční pastvu divokých koní z Exmooru – nejbližších potomků vyhubeného divokého euroasijského koně. Pro ně zde zbudujeme přístřešek, který budou využívat hlavně jako úkryt před sluncem, protože na rozdíl od domácích koní se divocí koně většinou před deštěm a nepohodou nemají tendenci ukrývat. Ale před sluncem a částečně i hmyzem přístřešky využívají naopak rádi.

Na místech, kde nemůže probíhat přirozená pastva divokých koní, si prakticky ukážeme jak na alternativní způsoby údržby krajiny tak, aby zůstaly zachovány podmínky pro zdejší vzácné, kriticky a celoevropsky ohrožené druhy rostlin, motýlů, obojživelníků plazů i ptáků.

Nakonec zajistíme komentovanou vycházku po přírodě chráněného území, kde si vysvětlíme, jaký negativní vliv má na klima i biodiverzitu nešetrný a průmyslový chov hospodářských zvířat na maso a současně jaké jsou naopak výhody pro klima i bioodiverzitu přirozené pastvy původních divokých zvířat. Zjistíme že neexistuje „jedna pastva“, ale je možné pást k přírodě velmi necitlivě a naopak. A také jak může souviset šetrná a nešetrná pastva s migrací obyvatel po celé planetě a co s tím vším můžeme dělat my – zdánlivě bezvýznamní jednotlivci. Zkrátka prakticky propojíme aktivity na ochanu přírody s diskusí, jak nejlépe chránit klima tak, abychom současně pomáhali i zachovat biologickou rozmanitost.