Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Prosba o pomoc s výkupem další části přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka je označována za nejhodnotnější botanickou lokalitu Východních Čech. V předchozích letech jsme díky pomoci členů z České botanické společnosti, České společnosti entomologické i dalším dárcům zdárně vykoupili několik pozemků o celkové výměře přes dva hektary. Je mezi nimi i pozemek na nejcennější části rezervace – tzv. Velké louce s bohatými porosty několika druhů orchidejí i kriticky ohroženými druhy rostlin. Také část tzv. Hájkovy slati a Poláčkova středního lesa. Jen díky tomu jsme mohli zahájit po všech stránkách náročnou etapu obnovy slati i středního lesa. O tom kolik práce s tím bylo a ještě bude nejlépe svědčí fotografie, na kterých je vidět původní stav (začínají ZDE ), průběh prací (začínají ZDE ) a aktuální stav (začíná ZDE ).

Nyní se nám nečekaně naskytla příležitost odkoupit do majetku Českého svazu ochránců přírody další plochu přírodní rezervace Zbytka o celkové výměře 2,5 hektaru. Díky vstřícnému přístupu stávajících vlastníků za zcela luxusní cenu 10 Kč/metr. No nekupte to! Jenže při 2,5 ha to je čtrvt milionu korun. A na to ve veřejné sbírce Místo pro přírodu peníze bohužel už v dostatečném množství nejsou, protože se vykupuje i celé řada lokalit jiných (ostatně některé z nich typu Orchidejové odkaliště Jívka, Ještěrčí ráj Brod nad Labem, nebo Hořečková stráň Velký Vřešťov v Královéhradeckém kraji, nově i Kounice s hořečky nahořklými ve Středočeském kraji, nebo motýlí stráně v Pardubickém kraji,…) jsme ostatně i sami iniciovali.

Proto se obracíme na veřejnost a botaniky především s prosbou o podporu. Jedná se zde o mokřadní bledulové a upolínové louky a lesní lemy a lesy sousedící s nejcejnější Velkou loukou. Přímo na vykupované ploše roste nebo alespoň nedávno ještě rostly i takové „špeky“ jako je zvonečník hlavatý, ožanka čpavá, nebo bahenní pampelišky. A jen o kousek vedle pak roste i kriticky ohrožená violka vyvýšená, huseník hajní, prstnatec pleťový atd. Je to navíc i v místech kde chtěl Aleš Hájek vyhloubit tůň a zbudovat zemní hrázku na odvodňovacím kanálu, aby zabránil odtoku vody z dolní části Velké louky.

A na své by si mohli přijít i entomologové. V Poláčkově lese se entomologům podařilo nově objevit spolu s broukem lesákem rumělkovým i populaci zlatohlávka skvostného, pestrokrovečníka Dermestoides sanguinicollis a motýla ostruháčka jilmového. Současně zde pokračujeme v přípravě biotopu na budoucí repatriaci hnědáska osikového. A za tímto účelem se nám bude hodit každý lesní lem a les, který budeme moci ještě rozvolnit a udržovat pro motýly i brouky. Louka je navíc velmi vlhká, částečně i s rákosinou kde by se daly zbudovát tůně, které zde už roky tak zásadně chybí pro vážky i obojživelníky. Zkrátka rozhodně se bude hodit aby byla tato plocha naše a mohli jsme ji využívat na maximum pro ochranu přírody.

Přispějte proto prosím na výkup libovolnou částkou: č.ú. Místa pro přírodu je 9999922/0800, specifický symbol pouze pro Zbytku je 112, případně ještě můžete přidat poznámku pro příjemce „Zbytka“
Děkujeme!