Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zbytka – téměř dokonáno jest

Za poslední měsíce jsme na nové lokalitě Zbytka udělali pořádný kus práce. Po diskuzi s odborníky, kterým se zdály naše předchozí zásahy málo radikální, jsme dovykáceli všechny stromy, které nám biologové označili. Tak se zrodil první pořádný východočeský (ne-li dokonce český) střední les v rozsahu 2ha. Entomologové byli nadšeni a my věříme, že i místní hmyz ocení naši snahu. Časem snad uspějeme i s plánovaným projektem repatriace hnědáska osikového. Než k ní ale budeme moct přistoupit, je nutné aspoň rok počkat, aby se mohly namnožit živné rostliny, které dosud kvůli příliš temnému lesu spíše skomíraly. S prosvětlením je les připraven i na šíření vstavače vojenského, kriticky ohrožené violky vyvýšené a huseníku hajního.

Bohužel, naše naděje, že výkupy dalších okolních lokalit pokryjeme z prodeje vykáceného dřeva a výrobků z něj, se nepotvrdily. Zatím to dokonce vypadá, že náklady na těžbu vyjdou čtyřikrát dráž než veškerý výtěžek ze získaného dřeva.

Naopak velmi radostným zjištěním je to, že jsme s lesem koupili nejméně osm velkých jilmů o průměru kmene cca 30 – 60 cm, a stejný počet jilmových tyčinek o průměru cca 10 – 25 cm. Obecně je les velmi druhově pestrý – krom dominantního dubu a jasanu jsme v něm nalezli množství lísky, která je hned po dubu velmi zásadní dřevinou pro brouky. Dále jsme objevili třešně, lípy, hlohy, habry, javory, břízy, olše, střemchy, svídy, ptačí zob, takže kromě břeku, buku, hrušně polničky a lesní jabloně tu roste skoro vše. Aby se mohla biodiverzita opravdu vydovádět, mnoho dřevin jsme káceli na vysoký pařez a nyní začneme vytvářet první zoostromy. Postupně také dojednáváme s dalšími majiteli prosvětlení na ploše dalších 5ha. Na to je ale zatím čas, zpočátku budeme sledovat zoologicko-botanický vývoj aktuální plochy a udržovat ji občasným mozaikovitým kosením, abychom mohli péči o další části lokality přizpůsobit novým poznatkům.