ZO ČSOP JARO Jaroměř

Ještěrčí Ráj

Nedaleko Jaroměře nad vesničkou Brod nad Labem se zdvíhá teplomilná stráň, které milovníci přírody přezdívají Ještěrčí ráj. Ta je domovem mnohým vzácným živočichům, kromě barevných ještěrek je to zejména množství různorodých denních a nočních motýlů, ale i zpěvného ptactva nebo pozoruhodných rostlin.

Žije zde i atraktivní otakárek fenyklový, cela řada nápadných červenočerných motýlů – vřetenušek i mnohé samotářské včelky, hnízdí zde pták s neobvyklým jménem i neobyčejným způsobem života – krutihlav, chodí se sem ukrývat zajíci i srnky, roste zde nádherná lilie zlatohlávek i mizející divoká růže galská a nebesky modrý hořeček brvitý. V noci zde proletují jako vrčící torpéda mnohé velké druhy lišajů, na kterých se snaží pochutnat si roje netopýrů.

Zkrátka jedná se o místo plné života – místo pro přírodu, o které se již od roku 2003 starají Jaroměřští ochránci přírody. Snaží se, aby tento ostrov teplomilného života nezarostl náletovými dřevinami a agresivními druhy trav. Proto zde likvidují nálety, pravidelně kosí květnaté teplomilné trávníky a pasou smíšené stádo ovcí a koz.

Motýlí stráň o vlásek unikla zániku!

Bohužel byl však zdejší idylický stav donedávna ohrožen. Ačkoli současní vlastníci pozemků mají pro přírodu i její obyvatele pochopení, vlivem aktuální finanční tísně měli záměr celou stráň i s navazujícími pozemky prodat. Na jednu stranu záměr vlastníků lidsky chápeme, ale na druhou stranu jsme měli o lokalitu oprávněný strach. Tím spíše,  když o dotčené pozemky již projevili zájem podnikavci s plantážemi rychle rostoucích japonských topolů. Vysázení topoliny by totiž způsobilo téměř okamžité zastínění i velký opad listoví, což by celou lokalitu včetně téměř všech jejích dnešních zvířecích a rostlinných obyvatel zlikvidovalo. Podobným způsobem (jen s tím rozdílem, že místo topolů byly použity smrčky) již po celých východních Čechách zaniklo několik desítek, spíše však až stovek teplomilných strání. Ta v Brodě nad Labem je tak jednou z posledních, které nám v krajině ještě zbývají, a shodou okolností i jednou z největších (rozloha je více jak 5 ha). Živočichové i rostliny se tak už nemají kam přestěhovat, neboť nedokáží přežívat ani v lesních monokulturách, ani v zastavěných a zabetonovaných oblastech, ani na průmyslově obhospodařovaných polích.

Řešení se našlo a bylo velmi jednoduché!

Vlastníci pozemků na naléhání ochránců přírody svolili, že s prodejem pozemků ještě chvíli počkají, aby se ochranáři mohli pokusit formou veřejné sbírky Místo pro přírodu získat prostředky, za které by alespoň nejcennější plochy odkoupili. Tím by byl zdejší teplomilný ostrov života zachráněn jednou pro vždy.

Podobným způsobem se již Českému svazu ochránců přírody podařilo zachránit desítky lokalit po celé České republice. Podařilo se tak již odkoupit před 90 ha přírodně cenných ploch. Ať už se jednalo např. o jedlobukový prales Sčúrnica v Bílých Karpatech, mokřad Trinagl v Praze, zatopenou pískovnu Chmeliště u Kutné Hory nebo mokřadní louku na střední Moravě. O všechny vykoupené plochy se ochránci přírody následně starají tak, aby jejich přírodní hodnoty zůstaly zachovány nejen pro živočichy a rostliny, ale i pro nás a ty, kteří přijdou po nás – tedy pro naše děti.

A nejinak tomu bude i v tomto případě. Již dnes se členové ČSOP JARO Jaroměř starají o více jak 130 lokalit, které mají od vlastníků pozemků za tímto způsobem vypůjčené nebo pronajaté. Z tohoto velkého počtu lokalit se jedná zatím o první, která byla takto ohrožena prodejem, a tím i možným zánikem, a zároveň o první východočeskou lokalitu vykupovanou z kampaně Místo pro přírodu.

Lokalitu se na jaře roku 2013 díky dobrovolným příspěvkům lidí z celé republiky, kteří přispěli na konto sbírky Místo pro přírodu Českého svazu ochránců přírody, skutečně podařilo vykoupit a je tak zachráněna jednou pro vždy!