ZO ČSOP JARO Jaroměř

Sponzoři a donátoři 2015

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili naši činnost v roce 2015. Pomoc dárců nám v roce 2015 pomohla zcela zásadním způsobem udržet fungování záchranné stanice pro handicapované živočichy i se zajištěním péče o přírodní lokality našeho pozemkového spolku. Seznam…