ZO ČSOP JARO Jaroměř

Sponzoři a donátoři 2015

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili naši činnost v roce 2015. Pomoc dárců nám v roce 2015 pomohla zcela zásadním způsobem udržet fungování záchranné stanice pro handicapované živočichy i se zajištěním péče o přírodní lokality našeho pozemkového spolku. Seznam…

Sponzoři a donátoři 2014

SPONZORING V ROCE 2014: VAŠE DEDRA.s.r.o. 50000 Procházka Boris 20000 Šimková Ivana 12000 MUDr. Havlátová Alena 12000 Moldanovi Dobrava & Bedřich 10000 Křížová Pavla 10000 Agro Česká Skalice a.s 10000 Holubová Věnceslava 7000 Svěcený Jan 5500 MUDr. Žďárková Marta &…