Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zvířecí vánoční příběhy: poděkování dárcům a oslava společného dobra

Jako každý rok jsme se sešli uplynulou sobotu na záchranné stanici, abychom společně oslavili sváteční čas spolu s našimi zvířecími svěřenci. Tato událost je každoročně nejen příležitostí pro osobní setkání a společné sdílení radosti, ale také pro zhodnocení toho, čeho jsme společně dosáhli. Bylo vás letos víc než 200 a bylo to krásné setkání.

Díky všem, kteří jste dorazili, přispěli jste a přispíváte svými dary a podpořili nás. Vaše přízeň je pro nás obrovským povzbuzením.

Příběhy ze záchranné stanice

Čáp „Elvíra“ – léčba postupně pokračuje

I přes naději na rychlé zotavení čápa a jeho možný odlet před podzimním tahem, jsme se bohužel setkali s komplikacemi. Léčba čápa, který trpí očními potížemi, zůstává složitým procesem. Po konzultacích s našimi veterináři v Jaroměřské klinice BENEMASTR a očním specialistou MVDr. Beránkem v Pardubicích jsme vyzkoušeli různé mastičky a oční kapky. Elvířino oko ukazuje střídavé zlepšení a zhoršení, další vyšetření odhalila vysoký obsah bílých krvinek v krevním oběhu, což naznačuje zánět v jiné části těla, který ovlivňuje i stav očí. Proto postupně zkoušíme antibiotika, která by zabrala nejlépe, což si bohužel ještě vyžádá další čas.

Sluka lesní po nárazu

Charismatický bahňák s nesmírně citlivým zobákem miluje rozvolněné lesy s mokřady, kde sbírá drobné bezobratlé, hlavně žížaly a hmyz. Tohoto jedince se podařilo zdárně navrátit do přírody, a to rovnou do ptačího parku Josefovské louky, kde měla ideální podmínky pro rekonvalescenci.

Poštolka obecná spadlá do motorového oleje

Bohužel se nám ji i přes veškerou snahu zachránit nepodařilo.Snažíme se proto alespoň zajistit, aby se tyto případy na místě nehody už neopakovaly.

Kukačka obecná se zlomeným křídlem

Tento pták s nezaměnitelným hlasovým projevem je momentálně v léčení u nás na záchranné stanici. Jedná se zřejmě o jednu z velmi mála kukaček, kterou se podařilo udržet při životě i v zimě. Kukačky u nás trpí i změnou klimatu; ptáci, kteří jsou hostiteli jejich mláďat, totiž hnízdí díky oteplení dříve, zatímco kukačky se vracejí z tropů ve stejnou dobu. Kukaččí mládě pak už nedokáže vyhodit velká mláďata z hnízda, a to se mu obvykle stává osudným.

Žluva hajní sražená autem

Tento krásně zbarvený samec bohužel následkům zranění s osobním automobilem po několika dnech nakonec podlehl. I přes maximální péči někdy nelze všechny naše pacienty zachránit, ale tak už to na záchranných stanicích bohužel chodí.

Čápi z kláštera v Broumově

Čtyři nezkušená mláďata čápa bílého z důvodu nám zcela neznámého přistála na nádvoří obehnaném vysokými budovami a pro svoji mladickou nezkušenost nedokázala vzlétnout a dostatečně prudcevystoupat, aby se dostala na svobodu. Jedno z nich si dokonce ve snaze najít způsob, jak z této netradiční pasti uniknout, zlomilo křídlo. Toto mládě u nás zatím zůstává v léčení, ty ostatní se nám po úspěšném odchytu v klášteře podařilo vypustit zpět do přírody.

Netopýři rezaví z pokáceného stromu

Ačkoliv se obecně doporučuje kácet stromy v zimě, jsme daleko raději, když se stromy kácí už začátkem podzimu, kdy to je pro zimující přírodní obyvatele nejméně nebezpečné. Zejména stromy s dutinami nebo odchlípenou kůrou totiž v zimním období často obývají podobní živočichové.


Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete štědrými dary, vyjadřujete nám hřejivá slova podpory, pomáháte osobně a jakkoliv jinak při nás stojíte.

Rádi bychom zde vyjádřili náš nejupřímnější vděk Nadaci ČEZ, Nadaci na ochranu zvířat, Královéhradeckému kraji, městu Hradec Králové a městu Jaroměř za jejich klíčové příspěvky, bez nichž by provoz naší stanice a péče o cenné přírodní lokality nebyly možné.

Vaše dlouhodobá a neocenitelná podpora nám umožňuje pokračovat v naší práci na ochranu a péči o ohrožená zvířata. Jsme vděční za vaši důvěru a partnerství, které nám umožňuje naplňovat naši misi.