Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výzkum kroužkovců na raku říčním

Výzkum kroužkovců rodu Brachiobdella na raku říčním

Studium vychází z potřeby zvládnutí veterinárně-hygienické problematiky při reintrodukci raka říčního. Návrat původních druhů raků do našich vod je dlouhodobým cílem ČSOP.

Dosud není dostatečně známé, do jaké míry mohou ovlivňovat zdraví raka potočnice rodu Branchiobdella – drobní, do 10 mm dlouzí kroužkovci bělavé barvy, jež lze nalézt na karapaxu i v žaberní dutině raků.

Názory na způsob života potočnic a tím i jejich patogenitu pro hostitele se různí. V současné době je ponejvíce přijímán názor, že se některé druhy rodu Branchiobdella chovají jako komenzálové, tedy rakům neškodí, a jiné – ty, které obývají žaberní dutinu, jsou parazitické. Je zde však i možnost, že potočnice v určitém období svého života žijí jako komenzálové a jindy jako parazité.

Je třeba poznat okolnosti, které mohou mít vliv na přechod k parazitickému způsobu života a u druhů, u nichž již bylo škodlivé působení prokázáno, nalézt vhodná opatření k jejich odstranění. Dříve aplikovaná léčba koupelemi ve směsi čpavkové vody a proflavinu se ukázala být velmi toxickou pro samotného hostitele i při nízkém obsahu účinných látek. Parazité navíc byli pouze imobilizovaní a dokázali přežít. Proto je pracováno na metodách nové, účinné a bezpečné léčby. Slibných výsledků bylo dosaženo při pokusech s měďnatými přípravky, mimo jiné i proto, že měď je přirozenou součástí krevního barviva (haemocyaninu) pouze u hostitele – raků.